yalgan eytma -taxmamat
04:34
san mandak bolalamsan -taxmamat
05:47
axik hesriti -taxmamat
04:25
ikki koz -taxmamat
05:45
taxmamat batur现场直播
05:36
yalguz yaxap -taxmamat
08:08
ana -taxmamat
06:54
bu kiqa _ taxmamat
05:14
qatma nahxilar -taxmamat
08:32
2012 taxmamat concert (yalguz yaxap)
09:45
guzal dima -taxmamat
04:28
muhtaj eylima -taxmamat
04:43
kal baharim -taxmamat
06:05
tawar balla -taxmamat
05:32
balilar -taxmamat
05:46
kirip kaptu anam quxumga -taxmamat
05:51
kabristanga  barmaglar  taxmamat
05:58
taxmamat
05:57
almaxturiman -taxmamat
05:02
gul xahi -taxmamat
04:25
相关专辑 更多专辑