Erland Hagegård, 'Sista konserten'-'Last concert', TV-program,
21:34